Preventie

Preventie kan veel natuurschade en bestrijdingskosten achteraf voorkomen en is daarom de meest effectieve maatregel. Wereldwijd zijn er grote verschillen in de preventie. Australië bijvoorbeeld kent veel regels en handelsbarrières. Uitgangspunt is een ‘witte-lijst aanpak’: niets importeren tenzij aangetoond is dat het veilig is. Ook in landen zoals de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk zijn relatief veel maatregelen getroffen. De EU en Nederland staan nog relatief aan het begin van een effectieve preventieve aanpak. De EU is meer een vrijhandelsgebied en hanteert een ‘zwarte–lijst aanpak’: alles mag worden geïmporteerd behalve de soorten die op die lijst staan.


Manieren van preventie

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat er invasieve exoten Nederland binnenkomen:
[Bron: lezing Lammers]

Veel mensen denken dat er weinig valt te doen aan het verschijnen van invasieve exoten. Dat hoort er gewoon bij. We leven immers in een globaliserende wereld, waarin het transport van goederen en mensen al maar toeneemt.Toch klopt dat niet.

De internationale verdragen en richtlijnen bieden voldoende aanknopingspunten voor landen, om hun nationale beleid op te baseren. Landen kunnen de import en export van invasieve exoten wel degelijk aan banden leggen, om risico´s voor mens en dier te voorkomen.


Andere landen zoals de Verenigde Staten, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk hebben al relatief veel (preventieve) maatregelen genomen. Nederland loopt daarbij nog ver achter.


In de aanpak van invasieve exoten zijn drie stappen te onderscheiden: