Beheersen

Als soorten zich eenmaal gevestigd hebben zullen tot in lengte van jaren beheersmaatregelen moeten worden uitgevoerd om de ontwikkeling van de populatie nog enigszins binnen de perken te houden. Ook bij het uitvoeren van die maatregelen zal het vaak nodig zijn dat de overheid de bevolking daarbij actief betrekt om een maximale effectiviteit te bereiken.


Voorbeeld Landschapsbeheer Flevoland

Landschapsbeheer Flevoland werkt met vrijwilligers actief aan de zorg voor het landschap. Dat betekent onder andere: het signaleren, elimineren of het beheersen van invasieve planten.


Eerst worden de betreffende soorten geïnventariseerd, waarbij gebruik wordt gebruik gemaakt van Obsmap/Waarneming.nl. Op grond daarvan worden kaarten gemaakt. De bestrijding verschilt van soort tot soort.  Uitgangspunt is dat er geen chemische middelen worden gebruikt. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar:


[Bron: lezing van Kemenade]

In de aanpak van invasieve exoten zijn drie stappen te onderscheiden: