Nederlandse naam


Wetenschappelijke naam

Illustratie


Meer info over de soort

Status / lijst

Pallas’ eekhoorn


Callosciurus erythraeus  

Site BFIS


Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS

Siberische grondeekhoorn

Tamias sibiricus

Factsheet

 • Europese Unielijst

Chinese gestreepte eekhoorn

Tamiops swinhoei


 • Lijst nader onderzoek

Grijze eekhoorn

Sciurus carolinensis

Site BFIS


Site DAISIE


Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • DAISIE

Amerikaanse voseekhoorn

Sciurus niger

Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel

Amerikaanse rode eekhoorn

Tamiasciurus hudsonicus


 • Lijst expertpanel

Japanse eekhoorn

Sciurus lis • Lijst expertpanel

Beverrat

Myocastor coypus

Site BFIS


Site DAISIE


Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • DAISIE

Muskusrat

Ondatra zibethicus

Site BFIS


Site DAISIE

 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • DAISIE

Canadese bever

Castor canadensis


Site BFIS

 • Lijst expertpanel
 • BFIS

Muntjak

Muntiacus reevesi

Site BFIS


Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS

Sikahert

Cervus nippon

Site BFIS


Site DAISIE

 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • DAISIE

Gestreept stinkdier

Mephitis mephitis


 • Lijst expertpanel

Amerikaanse nerts

Neovision vison


 • Lijst expertpanel

Indische mangoeste

Herpestes javanicus

Factsheet

 • Lijst nader onderzoek

Rode neusbeer

Nasua nasua


Factsheet

 • Lijst nader onderzoek

Wasbeer

Procyon lotor

Factsheet

 • Lijst nader onderzoekVeel ontsnapte en vrijgelaten dieren

Vrijwel alle invasieve zoogdieren (voor zover die al in Nederland aanwezig zijn) zijn als huisdier of parkdier ingevoerd en vervolgens ofwel ontsnapt of vrijgelaten.

Uitzondering zijn de bruine rat (die met schepen is meegelift naar Europa) en de Amerikaanse nerts, die als pelsdier wordt gefokt en die óf  is ontsnapt, of door dierenbevrijders is vrijgelaten.

Het waarschijnlijk wel meest bekende invasieve zoogdier, de muskusrat, is vanuit de Verenigde Staten als parkdier in Tjecho-Slowakije ingevoerd, vervolgens ontsnapt en heeft zich vervolgens over Europa verspreid.

 

Opvallend is dat er relatief veel exotische eekhoorns zijn. Deze soorten beginnen hun leven in Nederland als huisdier, maar weten kennelijk uit hun behuizing te ontsnappen (danwel worden losgelaten) waarna ze zich hier kunnen handhaven.


Zoogdieren


Download lijsten:


Meer informatie over  lijsten