Nederlandse naam


Wetenschappelijke naam

Illustratie


Meer info over de soort

Status / lijst

Waterwaaier/ Cabomba

Cabomba caroliniana  

Site BFIS


Factsheet

 • Europese Unielijstlijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Grote waternavel


Hydrocotyle ranunculoides  

Site BFIS

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Verspreidbladige waterpest

Lagarosiphon major

Site BFIS


Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Veldgids waterplanten

Smalle waterpest

Elodea nuttali


 • Veldgids waterplanten

Waterteunisbloem

Ludwigia grandiflora

Site BFIS


Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Kleine waterteunisbloem

 Ludwigia peploides  

Site BFIS


Factsheet

 • Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Parelvederkruid

 Myriophyllum aquaticum  

Site BFIS


Factsheet

 •  Europese Unielijst
 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Moeraslantaarn

Lysichiton americanus

Site BFIS


Factsheet

 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • DAISIE
 • Veldgids invasieve waterplanten NL

Ongelijkbladig vederkruid

Myriophyllum heterophyllum  

Site BFIS

 •  Lijst expertpanel
 •   BFIS
 •  Convenant waterplanten (vwaarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Watercrassula  

Crassula helmsii

Site BFIS


DAISIE

 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • DAISIE
 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Egeria

Egeria densa


 •  Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Waterhyacint

Eichhornia crassipes

Factsheet

 • Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Hydrilla

Hydrilla verticillata


 • Convenant waterplanten (verbod handel)

Watersla

Pistia stratiotes


 • Convenant waterplanten (verbod handel)
 • Veldgids waterplanten

Grote vlotvaren

Salvinia molesta


 • Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten

Grote kroosvaren

Azolla filiculoides


 • Convenant waterplanten (waarschuwing)
 • Veldgids waterplanten


Breed pijlkruidSagittaria latifolia • Veldgids waterplanten


Gele maskerbloemMimilus guttatus


 • Veldgids waterplanten


MoerashyacintPontederia cordata


 • Veldgids waterplanten


Smal kroos


Landoltia punctata • Veldgids waterplanten


Exotische water- en oeverplanten

Een deel van de invasieve planten zijn water- of oeverplanten. In de jaren 1960-1970 vond de eerste opmars plaats van een exotische waterplant: de smalle waterpest. Die opmars bleef voor de meeste mensen vrijwel ongemerkt, want die ging ten koste van de brede waterpest die al zo’n 50-75 jaar eerder was gekomen en er erg veel op lijkt.


De laatste jaren is er een groot aantal nieuwe exotische waterplanten in Nederland aangetroffen. De grote waternavel leverde de afgelopen 10 jaar de grootste problemen. Deze soort werd in 1994 voor het eerst aangetroffen, maar toen de invoer en handel uiteindelijk in 2001 verboden werd, was het al te laat en bleek deze plant niet meer uit te roeien. Ook waterteunisbloem en ongelijkbladig vederkruid zijn aan een opmars begonnen. Lokaal levert waterwaaier (Cabomba) grote problemen op.

Ondertussen heeft dwergkroos in 20 jaar vrijwel ongemerkt Nederland veroverd en zijn er nog ten minste twee andere exotische kroossoorten bezig zich te verspreiden.

Eerder al waren parelvederkruid, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en watercrassula aan een opmars begonnen en zijn daar nog niet mee klaar.

Intussen duikt er weer een nieuwe soort op: verspreidbladige waterpest.


Planten in zoet water


Download lijsten:


Meer informatie over  lijsten