Nederlandse naam


Wetenschappelijke naam

Illustratie


Meer info over de soort

Status / lijst

Blauwband

Pseudorasbora parva

Site BFIS


Site DAISIE


Factsheet


 • Lijst expertpanel
 • DAISIE
 • BFIS
 • Europese Unielijst

Amoergrondel

Percottus glenii  

Site BFIS

 • Lijst expertpanel
 • BFIS
 • Europese Unielijst

Pontische stroomgrondel

Neogobius fluviatilis

Rapport risicoanalyse

 • Lijst nader onderzoek

Naakthalsgrondel

Neogobius gymnotrachelus

Rapport risicoanalyse

 • Lijst nader onderzoek

Kesslers grondel

Neogobius kessleri

Rapport risicoanalyse

 • Lijst nader onderzoek

Zwartbekgrondel 

Neogobius melanostomus

Rapport risicoanalyse

 • Lijst nader onderzoek

Marmergrondel 

Proterorhinus semilunaris

Rapport risicoanalyse

 • Lijst nader onderzoek

Witvingrondel

Romanogobio belingi

Rapport risicoanalyse

 • Lijst nader onderzoek

Siberische steur

Acipenser bearii


 • Lijst expertpanel

Russische steur

Acipenser gueldenstaedtii


 • Lijst nader onderzoek

Stersteur

Acipenser stellatus


 • Lijst nader onderzoek

Sterlet

Acipenser ruthenus


 • Lijst nader onderzoek

Zwarte dwergmeerval

Ameiurus melas  


 • Lijst expertpanel

Bruine dwergmeerval

Ameiurus nebulosus

Site BFIS

 • Lijst nader onderzoek

Giebel

Carassius gibelio  

Site BFIS

 • Lijst expertpanel
 • BFIS

Graskarper

Ctenopharyngodon idella


 • Lijst expertpanel

Kruiskarper

Cyprinus carpio x Carassius sp • Lijst expertpanel

Europese karper

Cyprinus carpio


 • lijst nader onderzoek

Zilverkarper

Hypophthalmichthys molitrix

Factsheet

 • lijst nader onderzoek

Grootkopkarper

Hypophthalmichthys nobilis

Factsheet

 • lijst nader onderzoek

Roofblei 

Leuciscus aspius


 • lijst nader onderzoek

Zonnebaars

Lepomis gibbosus  

Site BFIS


Factsheet

 • Lijst expertpanel
 • BFIS

ov. Zonnebaars-soorten.


Lepomis spp.  


Factsheet

 • Lijst expertpanel

Zwartbaars

Micropterus dolomieu  


 • Lijst expertpanel

Grootbekforelbaars

Micropterus salmoides


 • Lijst expertpanel

Snoekbaars

Sander lucioperca


 • lijst nader onderzoek

Chinese modderkruiper

Misgurnus anguillicaudatus


 • Lijst expertpanel

Regenboogforel

Oncorhynchus mykiss


 • Lijst expertpanel

Dikkopelrits

Pimephales promelas

Site BFIS

 • Lijst expertpanel
 • BFIS

Witte zilverbaars

Pomoxis annularis • Lijst expertpanel

Zwarte zilverbaars

Pomoxis nigromaculatus


 • Lijst expertpanel

Bronforel

Salvelinus fontinalis


Site DAISIE

 • Lijst expertpanel

 • DAISIE

Amerikaanse hondsvis

Umbra pygmaea


 • Lijst nader onderzoek
Vissen


Download lijsten:


Meer informatie over  lijsten