Voorzorgsbeginsel

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om schadelijke effecten van invasieve exoten op de inheemse natuur exact te voorspellen. Er zijn tal van complicerende factoren:


Kortom: Er is alle reden om bij introductie van invasieve exoten in de natuur het voorzorgbeginsel te hanteren. Dit houdt in: geen introductie tenzij voor 100% zeker is dat de soort geen schade zal opleveren.


Op het eerste gezicht lijken nieuwe, exotische dieren en planten misschien een aanwinst voor Nederland. Maar schijn bedriegt. Sommige invasieve exoten kunnen flinke schade opleveren:


Schade voor de gezondheid
Mensen kunnen op verschillende manieren gezondheidsproblemen krijgen door invasieve exoten:


Schade voor de natuur


In het meest extreme geval sterft een inheemse soort door de introductie van een invasieve exoot geheel uit. Zo komen in sommige gebieden door toedoen van het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje al geen inheemse lieveheersbeestjes meer voor.


Schade voor landbouw, tuinbouw en veeteelt

Het gaat hierbij vooral om de introductie van soorten die schadelijk zijn voor gewassen en voor dieren die gehouden worden.


Schade voor het milieu

Sommige invasieve soorten hebben een direct effect op het milieu, zoals de rode vuurmier en ambrosia, die de chemische samenstelling van de grond veranderen.  Een veel groter aantal soorten brengt indirect schade aan het milieu met zich mee doordat vaak chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om ze uit te roeien of hun aantallen enigszins binnen de perken te houden.

Bij export van levend materiaal vindt bestrijding van pathogenen soms al plaats in het exporterende land, om handelssancties te voorkomen. Daarbij worden vaak sterk toxische breed-spectrum ontsmettingsmiddelen gebruikt. 

Is een schadelijke soort toch binnengedrongen, dan wordt vaak geprobeerd hem te isoleren en uit te roeien. Dat gebeurt chemisch, mechanisch of biologisch. Heeft de soort zich desondanks verspreid, dan rest niets anders dan reguleren. Ook dat kan chemisch, mechanisch of biologisch.
In Nederland is een groot deel van het bestrijdingsmiddelengebruik in de landbouw  toe te schrijven aan invasieve exoten, zoals de schimmel Phytophthora infestans.


Waarom schadelijk?