Deze site

Deze site is eigendom van de Stichting Platform Stop Invasieve Exoten.

Het Platform is verantwoordelijk voor de inhoud van de site.

Eventuele opmerkingen of aanvullingen zijn welkom!
Website, lay-out en redactie

Moniek Löffler, Bureau LandwijzerColofon